Udruga Zagrebačkih košarkaških sudaca, kao i druge udruge, ima Stegovnnu komisiju. Stegovna komisija broji 5 (pet) članova, a stegovne postupke vodi Stegovni sud, koji se sastoji od 3 (tri) člana. Članovi Stegovne komisije izabrani su od strane Skupštine te se biraju na mandat od 4 (četiri) godine. Svi članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i Stegovnim pravilnikom. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće kazne: opomena, zabrana obavljanja dužnosti na određeno vrijeme te isključenje iz Udruge. Sve žalbe na odluke, kao i nepravilnosti mogu se prijaviti na mail adresu Stegovne komisije UZKS-a: uzks.stegovna@gmail.com . Odgovore na žalbe dobiti će te u propisanom roku.

Stegovnu komisiju čine:

Miljenko Mrsel, predsjednik
Martina Rajaković Palaić, član
Stipe Čačić, član
Anamarija Magdić Poljak, član
Srećko Krivić, član